crazepony创客火 开源无人机四轴微型迷你飞行器开发板diy 可编程

///crazepony创客火 开源无人机四轴微型迷你飞行器开发板diy 可编程

crazepony创客火 开源无人机四轴微型迷你飞行器开发板diy 可编程

¥368.00

起飞教程:http://www.crazepony.com/wiki/user-guide.html
常见问题汇总:http://www.crazepony.com/faq.html
所有资料下载:http://www.crazepony.com/download.html
Crazepony官网:http://www.crazepony.com/index.html
Crazepony百科:http://www.crazepony.com/wiki-crazepony.html
Crazepony博客:http://www.crazepony.com/blog
Crazepony的Github地址:https://github.com/Crazepony

SKU: 2323243557678 分类: 标签: , , , , ,

描述

重要资源汇总(复制到浏览器打开):

起飞教程:http://www.crazepony.com/wiki/user-guide.html

常见问题汇总:http://www.crazepony.com/faq.html

所有资料下载:http://www.crazepony.com/download.html

Crazepony官网:http://www.crazepony.com/index.html

Crazepony百科:http://www.crazepony.com/wiki-crazepony.html

Crazepony博客:http://www.crazepony.com/blog

Crazepony的Github地址:https://github.com/Crazepony

C  售后技术支持请加入我们的QQ群: 487319060(二号群)346226561(2千人群,已满);私聊群主获得支持,旺旺上不做技术支持!

其他信息

产品类型

无人机

评论

目前还没有评论

成为第一个评论 “crazepony创客火 开源无人机四轴微型迷你飞行器开发板diy 可编程” 的人

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注